Spirituele feng shui

Spirituele Feng Shui: de juiste energie in de ruimte op wekken

Feng Shui bestaat al langer dan 3000 jaar als een belangrijke chinese leer die voorschrijft dat onze omgeving invloed heeft op ons welzijn. In tegenstelling tot de modern klassieke Feng Shui waar meer gekeken wordt naar technische aspecten van ruimte inrichting is bij spirituele Feng Shui van belang dat de juiste energie in de ruimte op te wekken valt.

 

Spirituele Feng Shui in huis, in een gebouw of op het lichaam

Energetische Feng Shui kan in huis, in een gebouw en ook op het lichaam toegepast worden. Ook kunnen adviezen aan clienten worden gegeven tijdens een spirituele consultatie zodat zij zelf per direct veranderingen in hun omgeving makkelijk kunnen uitvoeren.

 

Heb je spirituele Feng Shui nodig of wil je meer weten?

Bel naar Cheraldine: 06-186 15 230 of mail haar:  chosepa@gmail.com